Roskilde fjordudvalg

Ansvarlig for søafmærkningen i

den sydlige del af Roskilde fjord 

                        Siden er under stadig uddybning - opdateret 27. september 2016                                        

                                                                                                                              

 

  Roskilde fjord er et naturskønt farvand i verdensklasse til sejlads, med alt der kan flyde og

med mange havne og fredfyldte ankerpladser.

  Fjorden er lavvandet, med en vanddybde der er, som vinden nu blæser. Hård vind omkring syd giver lavvande,

og hård vind omkring nord giver højvande. 

 

  Vanddybden ved sømærkerne er min. 2,20 m. ved middel vandstand.

  Skibe med en dybdegang på 3,00 m. kan ved middel vandstand, sejle gennem de snævre løb og helt til

  Roskilde.

 

  Dybden i Kølholmrenden er angivet til 2,2 m. på søkortet, men på grund af skallepumpning er her

  mere end 4 m. dybt.

  Strækning med laveste vanddybde er løbet forbi Eskilsø, især fra bøje 208 og til bøje 213 - se kort --> ¤

 

  Sejlads med sejlskibe under højspændings ledningerne ved Skuldelev og Hyldeholm, er mulig med 

  en mastehøjde på max 22 meter. 

  Sejlskibe med større mastehøjde kan/skal kontakte Dong Energy 10 til 14 dage, før en evt. passage 

  under højspændings ledningerne, på mail adr. netcenter@dongernergy.dk

  

 

 Søkort opdateret marts 2016

 

 Søkort 118 delt på 5 A4 kort

    

 Søkort 118/1 --> pdf    

 Søkort 118/2 --> pdf

 Søkort 118/3 --> pdf

 Søkort 118/4 --> pdf

 Søkort 118/5 --> pdf

 

 Lilleø renden Jyllinge --> pdf 

 

 Positioner til søkort 118

 

 Opdateret nov. 2015 --> pdf

 

 www.kronprinsfrederiksbro.dk

 

 Åbnings og Spærretider --> ¤

 

Pjece om færdsel på og

omkring Roskilde fjord --> ¤ 

 

Regelsæt for sejlads på

 Roskilde fjord 2012 --> pdf

 

 Vandscootere ny

 bekendtgørelse 

 27. januar 2012  ---> pdf

 

 

Mere info på Roskilde.dk

 

 Roskilde fjord er internationalt 

 naturbeskyttelsesområde!

 

 

 Risø DTU målestation --->  ¤

 

 DMI`s vandstands måling i

 Roskilde havn ---> ¤

 

Roskilde Fjord ---> ¤

 

 Webcam Roskilde havn ---> ¤

 

 

 

 

 

 

Orientering om Roskilde Fjordudvalg ---->¤

13. september

Alle lysbøjer virker igen

 

10. september

Lysbøje nr. 502 ved Herslev havn virker ikke

 

1. september

Rød bøje nr. 208 ved Eskildsø er på plads igen.

Bøjerne i Lilleørenden ved Jyllinge er på plads

 

28. august

Rød bøje nr. 208 er drevet mod øst

 

11. august

Flere bøjer i Lillørenden ved Jyllinge er ikke på plads

 

31. juli

Rød bøje nr. 406 er igen på plads

 

28. juli

Rød bøje nr. 406 ved Gershøj rev, er drevet ca.

200 m. mod nord

 

24. april 2016

Søafmærkningen er genetableret og i orden

 

13. oktober 2015

Fyrlinjen der leder gennem sejlløbet sydvest for

Veddelev, og til Roskilde havn er nedlagt.

Nu med lys på grøn bøje nr. 310 og rød bøje

nr. 313 ved indsejlingen til Inderbredningen mod

Roskilde havn.

Hold lidt afstand til de røde bøjer 210 og 212

nord for trækfærgen ved Eskilsø, for skibe med

stor dybdegang.

Har du kendskab til sten og grunde, der ikke findes på kort 118

men gør det i virkeligheden.

Kontakt da Michael Olesen - Roskilde Fjordudvalg via mail på

 

stenoggrunde@roskildefjordudvalg.dk

Sømærkernes placering stemmer ikke altid overens med kortet,

da bundforholdene ændre sig med tiden, en forskel på op til 30 m.

kan forekomme.

Sømærkerne sættes selvsagt der hvor det er mesthensigtsmæssigt

Sten syd for Sælklemmerne på ca. 2 meter vand,

se kort

 

 

   Store sten observeret syd for Døde jord !!

   Ved fejl og mangler på søafmærkningen:

                   kontakt@roskildefjordudvalg.dk

  Nye sømærker 2013  udlagt 20. juni notat --> ¤

Ny Farvandsafmærkning 2005 / 2009  ---->¤

 

  Anlægsloven for højbroen er nu endelig vedtaget ;)

   Kontakt den lokale havnefoged, eller send en mail til RFU vagten